จริยธรรมของทนายความ

        เรื่องจริยธรรมกำลังเป็นที่ถูกกล่าวถึงในทุกวิชาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เรื่องอุ้มบุญกำลังเป็นปัญหาใหญ่ เรื่องปัญหาของชายชุดดำเมื่อปี 2553 เป็นการท้าทายความสามารถของตำรวจ เรื่องถุงขนมใส่เงินสองล้านที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทนายความ เรื่องจำนำข้าวซึ่งเป็นปัญหาของนักการเมือง  ปัญหามากมายที่รอการแก้ไขล้วนแล้วแต่เกิดจากการขาดจริยธรรมในแต่ละอาชีพ  เราจึงต้องมาทบทวนดูว่าแต่ละสาขาอาชีพต่างก็มีกฎข้อบังคับและจริยธรรมที่กำหนดให้ปฎิบัติ  และเพราะสาเหตุใดเรื่องจริยธรรมจึงกลายมาเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศไทย  เนื่องจากผู้เขียนเป็นทนายความจึงขอกล่าวถึงเฉพาะเรื่องจริยธรรมของทนายความ