โลกหมุนไปตามธรรม ธรรมหมุน 4

อ่านเพิ่มเติม: โลกหมุนไปตามธรรม ธรรมหมุน 4

เหตุเกิดที่พุทธมณฑล

          ภาพที่ปรากฏทางสื่อที่มีพระสงฆ์เดินทางไปร่วมชุมนุมที่พุทธมณฑล และมีพระสงฆ์บางรูปกำลังเข้าล็อคคอทหารที่กำลังห้ามปรามไม่ให้พระเดินไปยังเส้นทางนั้น กลายเป็นเรื่องที่สังคมกำลังตั้งคำถามว่าพระสงฆ์กลุ่มนี้กำลังทำอะไรกัน กระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุไปหรือไม่ ทำไมพระสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของความสงบกลับแสดงออกถึงซึ่งการใช้ความรุนแรงแทน ในขณะที่ทหารซึ่งเป็นนักรบกลับดูเสมือนประหนึ่งว่าอยู่ในความสงบ

อ่านเพิ่มเติม: เหตุเกิดที่พุทธมณฑล